PURATOR Ekotehnika d.o.o.
Kružni Put 16A
11309 Leštane
Beograd
SRBIJA

Tel. +381 11 803 10 53
Fax +381 11 803 08 26
Radno vreme 08-16h
office@purator.rs
www.purator.rs


 Centrala Kontakt osoba Tel.
Mob
Email
Direktor
Srđan Mitić +381 11 803 10 53
 +381 63 102 4470
Ponude / Logistika Natalija Matić +381 11 803 10 53 +381 63 111 76 81 natalija.matic@purator.rs
Ponude / Skladište
Goran Vučetić +381 11 803 10 53
+381 63 111 75 83


 Tehnička podrška i prodaja Kontakt osoba Tel.
Mob
Email
Region: Beograd, Srbija sever
Nikola Feldvari
+381 11 803 10 53
+381 63 653 280
Region: Beograd, Srbija jug Radoje Kezović +381 11 803 10 53 +381 63 423 612 radoje.kezovic@purator.rs
Region: Crna Gora, Makedonija 
Srđan Mitić +381 11 803 10 53
 +381 63 102 4470
Tehnička podrška projektantima
Ivana Mihajlović +381 11 803 10 53
 +381 63 291 799


Molimo pravilno popunite formu
Ime:
E-mail adresa:
Poruka:


Molimo unesite ispravnu email adresu