Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

Separator lakih tecnosti u otvorenom kanalu®

Ovo rešenje namenjeno je za odvajanje mineralnih ulja i benzina koje otpadna atmosferska voda spira sa saobraćajnica ili parkinga. Veoma ekonomična za ugradnju i jednostavna za upotrebu, predstavlja jedinstvenu tehnologiju za primarni tretman atmosferski voda sa odgovarajućom efikasnošću i sigurnošćću. Oprema omogućava sigurno skladištenje odvojenog otpada u periodu do čišćenja ili održavanja.PRIMENA I PREDNOSTI
  • Ugradnja u otvorene drenažne kanale za sakupljanje atmos ferske vode sa saobraćajnica
  • Moguca obrada velikih hidrauličkih kapaciteta(0-300 l/s)
  • Ekonomična investicija koja ne zahteva puno zemljanih radova

Molimo unesite ispravnu email adresu