Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

Separatori u tačkastim slivnicima®

Ova interesantna tehnologija odvajanja lakih tečnosti svojom konstrukcijom omogućava jednostavnu instalaciju u klasične ulične slivnike i predtretman zauljenih atmosferskih voda sa parkirališta ili saobraćajnica. Veoma jednostavno se može kombinovati sa našim programom modularnih betonskih uličnih slivnika DN 450mm.PRIMENA I PREDNOSTI
  • Javne saobraćajnice, parkirališta, pešačke zone i sl.
  • Ekonomična ugradnja i jednostavna upotreba
  • Nemaju pokretnih delova ili delova koje se habaju
  • Moguća ugradnja u postojeću kanalizacionu mrežu
Molimo unesite ispravnu email adresu