Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

KBA - Postrojenja sa aktivnim muljem
Primena:

KBA postrojenje razvijeno je za kompletno biološko precišcavanje komunalnihotpadnih voda u rasponu od 50 do 1000 ekvivalent stanovnika (ES). Ovaj tip kompaktnog postrojenja je veoma pogodan za tretman fekalnih otpadnih voda koje se produkuju u manjim naseljima, školama, kasarnama, hotelima, bolnicama, banjama, fabrikama, odmaralištima, prihvatnim centrima i drugim lokacijama koje u blizini ne poseduju izgraenu javnu kanalizacionu mrežu gde bi se iste mogle neposredno prikljuciti, a potom tretirati na zajednickom gradskom postrojenju.


Prednosti:
  • Brzina izgradnje
  • Optimalna efikasnost u prečišćavanju
  • Potrebno minimalno održavanje/nije potrebno stalno prisustvo osoblja
  • Visoka sigurnost rada uz malu potrošnju električne energije
  • Postrojenja mogu biti ukopana i ne zauzimaju veliku površinu
  • Postrojenje radi kontinuirano i precišcava svu kolicinu otpadnih voda koja se na njega prepumpavaMolimo unesite ispravnu email adresu