Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

Ecolip K(E)

Separatori masti su samostojeci i namenjeni su za ugradnju u prostorije zašticene od mržnjenja. Idealni su za hotele i restorane. Napravljeni su od termoplastike PE-HD ili od nerdjajuceg celika V4A.Ovi separatori se nude sa cetiri razlicita nivoa izgradjenosti:
  • BASIC - ima poklopac koji je pricvršcen s prikljucnim spojnicama radi blokiranja neugodnih mirisa. Cisti se jednostavno otvaranjem poklopca. Može se naknadno unaprediti u bilo koje vreme.

  • CLASSIC - pored protiv smradnog poklopca ima trajno instaliranu usisnu cev radi pražnjenje bez smrada. Niži usisni prikljucak omogucava potpuno pražnjenje. Nakon pražnjenja sadržaja, operator mora ocistiti separator i napuniti ga svežom vodom. Može se naknadno unaprediti u bilo koje vreme.

  • PREMIUM - je potpuno automatizovan za rucno upravljanje. Postupak pražnjenja ne ispušta nikakav smrad i potpuno je upravljan programom. Operator treba jedino napuniti separator masnoce sa svežom vodom nakon što je sadržaj odložen.Sistem upotrebljava tehnologiju motora mešaca koji pretvara sadržaj separatora u homogenu masu a istovremeno vrši cišcenje iznutra. Sav sadržaj separatora se ispumpava u cisternu za prihvat. Nakon što se sadržaj ispumpa, nije potrebno cišcenje.

  • PREMIUM PLUS - je zatvoreni sistem. Ne zahteva nikakav angažman od operatera. Pojedinacni koraci u postupku su aktivirani pomocu programa i praceni su senzorima koji su idealni za centralno upravljanja objektima (facility management). Otpadni vodovod je stalno montiran unutar zgrade i završava neprimetno na spoljašnjem delu zgrade u ugradnoj kutiji. Kada cisterna za održavanje ovde stigne, sadržaj se odlaže samo jednom tipkom. Sadržaj separatora se prenosi u cisternu neprimetno i bez neugodnih mirisa. Nema nikakvih ostataka za vreme odlaganja. Upotrebljava tehnologiju motora mešaca koja razgradjuje sadržaj separatora u homogenu masu a istovremeno izvršava cišcenje iznutra. Sav sadržaj se ispumpava u cisternu za prihvat. Nakon što se sadržaj ispumpa, nije potrebno cišcenje. Sistem se puni svežom vodom – a ponovno operater ne treba poduzeti ništa.

Molimo unesite ispravnu email adresu