Niskogradnja

S obzirom da je naša matična kompanija Purator Wallner&Neubert predstavlja sinonim za proizvode od livenog gvožđa u Austriji, od osnivanja na tržištu Srbije bili smo prisutni na svim važnijim projektima u oblasti niskogradnje. Tokom deset godina rada dokazali smo našu kompetentnost i kvalitet!

P TOP - poklopci i resetke od nodularnog liva

PTOP serija obuhvata kompletan program okruglih sahtovskih poklopaca namenjenih za razlicite aplikacije i klase opterecenja od A015 do F900!


Prednosti

Šaht poklopci serije P-TOP se automacki zabravljuju pri zatvaranju zahvaljujući dvema oprugama koje se nalaze na donjoj stranici poklopca. One uskaču u otvore na ramu i na taj način čvrsto zabravljuju poklopac na ram. Da bi se poklopac otvorio, potrno je savladati otpor opruga pomoću poluge. Sistem za zaključavanje ispunjava zahteve standarda EN 124 u pogledu beybednosti dece.Materijal

Nodularni liv pokazuje elastičnost u širokom dijapazonu opterećenja, kako istezanja tako i pritiska. Ove karakteristike su uslovljene kuglastim oblikom grafita u materijalu (pogledajte dijagram). Pri velikom opterećenju, materijal će se elastično deformisati ali neće pići. Kuglasta struktura kakođe omogućava viši odnos snaga / težina u poređenju sa krakteristikama svojstvenim proizvodnji sivog liva.Bešumni poklopci

Svi šaht poklopci i slivničke rešetke P-TOP serije su opremljeni sistemom za prigušenje buke pri prelasku vozila.Ovaj sistem je baziran na dugotrajnom umetku od elastomera koji je postavljen na površinama koje se dodiruju i na taj način sprečava kontakt poklopca i rama.Šarke na poklopcima

Karakteristike nodularnog liva omogućavaju izradu šarki na šaht poklopcima. Šarke u značajnoj meri olakšavaju rad sa šaht poklopcima. Poklopac može da bude otvoren i zatvoren jednostavno i bezbedno uz minimalan napor i bez specijalnog alata. Pri zatvaranju poklopca isti se automatski centrira pomoću dodatnog elementa za centriranje u ramu. U slučaju poplave, šarka i element za centriranje sprečavaju da voda odnese poklopac, a nakon poplave spuštaju ga u prvobitni bezbedni položaj.Natpisi i logotipi

Purator omogućava izradu poklopaca sa natpisima i logotipima koji omogućavaju opštinama ili kompanijama vizuelnu prezentaciju poslovnog identiteta.Fiksiranje u otvorenoj poziciji

Kada je poklopac otvoren, on ostaje u stabilnom, fiksiranom položaju pod uglom od 100° To se postiže uz pomoć integrisanog uređaja koji sprečava zatvaranje poklopca. Da bi se poklopac odvojio od rama, prvo se postavi u položaj 90°, a zatim podiže vertikalno na više.

  • 80° sprečava zatvaranje
  • 90° sprečava zatvaranje
  • 100° stabilno fiksiranjeMolimo unesite ispravnu email adresu