Niskogradnja

S obzirom da je naša matična kompanija Purator Wallner&Neubert predstavlja sinonim za proizvode od livenog gvožđa u Austriji, od osnivanja na tržištu Srbije bili smo prisutni na svim važnijim projektima u oblasti niskogradnje. Tokom deset godina rada dokazali smo našu kompetentnost i kvalitet!

DRAINEX ULIVNE REŠETKE

DRAINEX serija obuhvata kompletan program ulivnih rešetki od livenog gvožđa namenjenih za razlicite aplikacije i klase opterecenja!


Nodularni liv

Nodularni liv pokazuje elastičnost u širokom dijapazonu opterećenja, kako istezanja tako i pritiska. Ove karakteristike su uslovljene kuglastim oblikom grafita u materijalu (pogledajte dijagram). Pri velikom opterećenju, materijal će se elastično deformisati ali neće pući. Kuglasta struktura takođe omogućava viši odnos snaga / težina u poređenju sa karakteristikama svojstvenim proizvodnji sivog liva.Prednosti nodularnog liva:

Visoka otpornost i trajnost;
Ergonomsko rukovanje zahvaljujući maloj težini;
Konstrukcija sigurnosnih elemenata kao što su šarke ili sistemi za zaključavanje.

Sferoidan oblik grafita u livu optimizuje prenos sile unutar materijala.Visok kapacitet odvodnjavanja

Zbog konstruktivnih prednosti nodularnog liva dizajn DRAINEX® je optimiziran za bolje karakteristike odvodnjavanja. Široki prorezi osiguravaju brže odvodnjavanje površina.Sistem za zaključavanje

Šaht poklopci serije P-TOP se automatski zabravljuju pri zatvaranju zahvaljujući dvema oprugama koje se nalaze na donjoj strani poklopca. One uskaču u otvore na ramu i na taj način čvrsto zabravljuju poklopac za ram. Da bi se poklopac otvorio, potrebno je savladati otpor opruga pomoću poluge. Sistem za zaključavanje ispunjava zahteve standarda EN 124 u pogledu bezbednosti dece.Bešumni poklopci

Svi šaht poklopci i slivničke rešetke P-TOP serije su opremljeni sistemom za prigušenje buke pri prelasku vozila.

Ovaj sistem je baziran na dugotrajnom umetku od elastomera koji je postavljen na površinama koje se dodiruju i na taj način sprečava kontakt poklopca i rama.DRAINEX® slivnik

Prefabrikovani betonski ulični slivnik za različite namene.

Karakteristike proizvoda:

Modularni sistem;
Unutrašnji prečnik 450 mm;
Za povezivanje sa PVC ili betonskom cevi.

Primena:

Različite namene za sve saobraćajnice.
Molimo unesite ispravnu email adresu