Niskogradnja

S obzirom da je naša matična kompanija Purator Wallner&Neubert predstavlja sinonim za proizvode od livenog gvožđa u Austriji, od osnivanja na tržištu Srbije bili smo prisutni na svim važnijim projektima u oblasti niskogradnje. Tokom deset godina rada dokazali smo našu kompetentnost i kvalitet!

ULIČNI SLIVNICI

Prefabrikovani betonski modularni elementi formiraju različite tipove uličnih slivnika. Primenjuju se za javne površine i saobraćajnice. Ulični slivnici su usklađeni i primenjuju se zajedno sa ulivnim rešetkama prema EN 124.Različite mogućnosti izbora pri isporuci:

  • Priključak za cev sa mufom od PVC-a ili betona
  • Sa ili bez sifona
  • Međuelementi i prstenovirazličitih visina
  • Model sa držačima za koficu


Prikaz različitih tipova slivnika

Suvi plitki slivnik

Suvi duboki slivnik

Mokri slivnik – sa taložnikom
Molimo unesite ispravnu email adresu