Niskogradnja

S obzirom da je naša matična kompanija Purator Wallner&Neubert predstavlja sinonim za proizvode od livenog gvožđa u Austriji, od osnivanja na tržištu Srbije bili smo prisutni na svim važnijim projektima u oblasti niskogradnje. Tokom deset godina rada dokazali smo našu kompetentnost i kvalitet!

WAL - Austria Sistem: Modularni sistem odvodnjavanja mostova za vrhunsku fleksibilnost

WAL-AUSTRIA sistemi za odvodnjavanje mostova je razvijen naročito za konstrukcije mostova u Austriji i odobren je od strane odgovarajućih institucija u građevinarstvu. Wal-Austria je nadogradljiv modularni konstruktivni sistem. Zahvaljujući činjenici sistem dozvoljava naknadno povišenje kolovozne konstrukcije bez oštećenja iste i izolacije ispod glavnog rama. Izolacija je fiksirana između odvoda i glavnog rama pomoću šrafova. Rešetke su takođe zaključane pomoću šrafova.

Odvodi, glavni ramovi i ramovi za nadvišenje su napravljeni od visoko-kvalitetnog livenog gvožđa. Rešetke su napravljene od nodularnog liva.
Slivničke rešetke: D

Radi efikasnog odvodnjavanja saobracajne površine slivničke rešetke se postavljaju na gornji deo konstrukcije sistema za odvodnjavanje. Na raspolaganju su klase D400 i E600.Ram za nadvišenje: C

U slučaju povišenja konstrukcije ili naknadnih rekonstrukcija saobraćajnice, ram za nadvišenje se prilagođava WAL-Austria sistemu idealno u svim primenama.

Glavni ram: B

Glavni ram WAL-Austria sistema je na raspolaganju u različitim visinama. Ovo omogućava najefikasnija rešenja zadataka odvodnjavanja mostova.

Odvod: A

Osnova tela za ugradnju u betonsku noseću konstrukciju mostova – horizontalni ili vertikalni model

NAPOMENA:

Konstruktivni elementi A, B i D predstavljaju kompletan set za odvodnjavanje mostova.Opis proizvoda za tender:

Nabavka i isporuka sistema za odvodnjavanje mostova napravljenog od livenog gvožđa, klase D 400, koji se sastoji od:
Liveno gvozdenog odvoda
Liveno gvozdenog glavnog rama
Rešetke od nodularnog liva (320 x 320 mm)
Kompleta šrafova
(opcionalno) korpa za otpad (nerđajući čelik),
(opcionalno) ram za nadvišenje od livenog gvožđa
(opcionalno) PE cev (sa skupljajućim mufom i zaptivnim prstenom)Primer ugradnje

Faza izgradnje

Faza izgradnje / rekonstrukcijeDrenaža hidroizolacije za rekonstrukciju mostova

Drenaža hidroizolacije od livenog gvožđa sa širokom prirubnicom za izolaciju je konstruisana prvenstveno za drenažu asfalta. izolacija se fiksira grejanjem. Produžetak nadole se ostvaruje pomoću PVC cevi.
Molimo unesite ispravnu email adresu