Ekološki inženjering

Purator je sinonim za tretman otpadnih voda. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u primeni različitih tehnologija mi i na našem tržištu dajemo veliki doprinos u primeni savremenih rešenja u prečišćavanju i upravljanju otpadnim voda. Ekotehnika – Tehnologija u skladu sa prirodom!

Sepurator BLUE MAX® - Separator lakih tecnosti sa integrisanim by-pass vodom

Separatori Blue Max su koalescentni separatori nove generacije sa integrisanim hidrauličnim bypass vodom.
Oni su jedinstveni zbog kombinacije koalescentnih filtera i savremenog centrifugalnog strujanja u cilju odvajanja mineralnih ulja iz otpadne vode.
Hidraulički optimizovana
ulazna cev optimizuje
strujanje i povećava
efikasnost procesa
sedimentacije.


Zbog sastava i strukture
filtera dobija se maksimalni
efekat procesa ukrupnjavanja.
Primenjeni su filteri dokazane
tvrdoće i izdržljivosti.


Ulazna cev, integrisani
bypass vod i kućište filtera
su tako konstruisani da se
dobija minimalna veličina
separatora.KARAKTERISTIKE UREĐAJA:
  • Separatori sa maksimalnim protokom Qmax = 12 Qnom
  • Vrtložno-spiralni protok veći efekat čišćenja
  • Efikasnost prečišćavanja nominalnog protoka potvrđena od strane nezavisne ovlašćene institucije
  • Jednostavna upotreba
  • Koalescentni filteri se nalaze direktno ispod revizionog otvora
  • Mogućnost pristupa plovku kroz revizioni otvor
  • Sferni plovak zatvara izlaz iz separatora
  • Koalescentni filter je do 30 puta čvršći od sunđerastih filtera (atestiran)
  • Monolitni ili montažni rezervoari od armiranog betona


Efekat prečišćavanja - Za nominalni protok u skladu sa SRPS-EN 858 (<5 mg/l)
Molimo unesite ispravnu email adresu