NOVI KATALOG-EKOLOŠKI INŽENJERING 07-12-2022

NOVI KATALOG - Ekološki inženjering

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je novi katalog kompanije Purator spreman i dostupan svim našim klijentima.

Ovog puta pokušali smo da u okviru jedne knjige predstavimo sve grupe proizvoda koje imaju za cilj zaštitu čovekove sredine a predstavljaju savremene sisteme koji su u potpunosti u skladu sa modernom gradnjom i prirodom.

Oblast koju smo nazvali ekološki inženjering obuhvata neke od proizvoda koje naša kompanija već godinama uspešno primenjuje na tržištu ali i inovacije i nove sisteme koji su sve više traženi u modernim projektima.

U saradnji sa našim partnerima potrudili smo se da Vam obezbedimo detaljan uvid u sve raspoložive sisteme koji se mogu primeniti na različitim aplikacijama i objektima.

Sistemi u katalogu su podeljeni u sledeće grupe:

 

1. SEPARATORI LAKIH TEČNOSTI

2. SEPARATORI ORGANSKIH MASTI

3. SAMOSTALNI TALOŽNICI I SEPTIČKE JAME

4. SISTEMI ZA INFILTRACIJU I RETENZIJU

5. POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

6. MEHANIČKI TRETMAN OTPADNIH VODA

7. TABLASTI ZATVARAČI I NEPOVRATNE KLAPNE

8. PUMPNE STANICE

9. USLUGE

 

Pored osnovnih informacija o proizvodima katalog sadrži sve neophodne podatke za hidraulički proračun i odabir odgovarajućih sistema, njihovu ugradnju i korišćenja, kao i veliki broj fotografija uspešnih referentnih projekata.

Nadam se da ćete uživati u korišćenju ovog kalaoga i da će vam olakšati razumevanje naših ponuda i stimulisati primenu naših sistema na vašim projektima.

U slučaju potrebe za štampanim primerkom kataloga ili dodatnim pitanjima naš prodajni tim vam stoji na raspolaganju!

Elektronsku verziju kataloga možete preuzeti sa sajta u odeljku Downloads-Separatori lakih tečnosti i organskih masti:

https://www.purator.rs/sr/downloads

PURATOR EKOTEHNIKA d.o.o.

 

 

 

 

 

Molimo unesite ispravnu email adresu