PURATOR SEPARATORI NA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA 20-02-2019

PURATOR SEPARATORI NA INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Tokom proteklih nekoliko godina aktivnost na infrastrukturnim projektima, a posebno najvažnijim saobraćajnicama na koridorima X i XI je velika. Naša kompanija je imala zadovoljstvo da učestvuje sa svojim proizvodima na svim značajnim projektima putne infrastrukture. Posebno važna činjenica je primena različitih tipova PURATOR separatora lakih tečnosti u procesu prečišćavanja atmosferskih otpadnih voda sa auto-puteva.

Nevezano za maksimalne protoke, mesta ugradnje, zahtevane veličine taložnika ili varijante sa integrisanim ili eksternim „baypass“ vodom, naš prodajni tim je predlagao različita rešenja i zajedno sa našim klijentima pronalazio odgovarajuće proizvode.

U sledećoj tabeli predstavljeni su samo neki od najvažnijih projekata gde su uspešno ugrađeni PURATOR separatori lakih tečnosti.

Naziv objekta Klijent Tip br. komada Godina
Koridor X-Čiflik Staničenje FERBILD

BM 15/150-1.6-1.2

BM 30/300-3.0-1,5

BM 50/500-5.0-2.0

20

14

8

2016
Severna tangenta TRACE

BM 50/500-5.0-2.0

BS 15/150-1.5-1.5

BM 100/1000-0.9-2.0

1

1

1

2016
Koridor X-Srpska kuća-Levosoje Srbijaautoput

BM 20/200-2.0-1.5

BM 15/150-1.6-1.2

BM 50/500-5.0-2.0

BM 10/100-1.1-1.0

BM 30/300-3.0-1.5

BM 20/120-2.0-1.2

BM 100/500-1.5-2.0

8

6

6

9

3

1

4

2017
Koridor X-B.Palanka-Čiflik AKTOR A.T.E.

BM 50/500-5.0-2.0

BM 70/700-2.1-2.0

BM 85/425-2.1-2.0

BM 50/250-1.0-2.0

3

2

8

1

2017
Koridor XI-Lajkovac-Ljig Nukleus

MOA 50/250-1-5

MOA 20/160-1-2

MOA 80/400-2-8

MOA 100/600-2-10

MOA 130/1000-2-13

23

9

14

4

2

2018
Koridor X-Dimitrovgrad AKTOR BM 100/500-1.5-2.0 6 2018
Koridor X-Pirot AKTOR A.T.E.

BM 30/300-3.0-1.5

BM 50/500-5.0-2.0

BM 70/700-2.1-2.0

BM 100/500-1.5-2.0

BM 40/400-4.0-1.5

BM 10/100-1.1-1.0

BM 100/1000-0.9-2.0

9

6

3

6

1

2

2

2018
Koridor XI-Obrenovac-Ub Akvapan

BS 20/200-2.0-1.5

BM 50/250-5.7-2.0

BM 85/425-2.1-2.0

MOA 150/1500-2-15

MOA 130/1000-2-13

8

6

6

2

3

2018
Koridor XI-Obrenovac-Ub Italiana spa

BS 20/200-2.0-1.5

BM 50/250-5.7-2.0

BM 85/425-2.1-2.0

MOA 130/1000-2-13

5

6

7

3

2018
Koridor XI-Obrenovac-Ub DIS niskogradnja BM 50/250-5.7-2.0 1 2018
Koridor X-Srpska kuća-Levosoje Srbijaautoput

BM 10/100-1.1-1.2

BM 15/150-1.6-1.2

BS 20/200-2.0-1.5

6

6

1

2018
Beograd na vodi Milenijum team

BS 10/100-1.0-1.5

BS 6/60-2.0-1.5

BS 20/200-2.0-1.5

8

1

3

2018

 

Na sledećim fotografijama možete videti detalje ugradnje različitih tipova separatora.

SEPARATORI BLUE